Dublin Port Pass

Wszyscy pracownicy portu, goście, kontrahenci, którzy chcą uzyskać dostęp do wspólnych obszarów użytkowania MUSZĄ ukończyć procedurę Dublin Port Pass

 

Dublin Port Company (DPC) wprowadziła obowiązkowy wymóg BHP i ochrony zwany Dublin Port Pass w 2020 roku.

Obowiązkowym wymogiem dla wszystkich pracowników portowych, najemców, wykonawców, załoga statków i odwiedzających, którzy potrzebują dostępu do wspólnego obszaru użytkownika w porcie w Dublinie (patrz mapa), jest pomyślne ukończenie dwuetapowego procesu wprowadzania i kontroli dostępu:

Krok pierwszy

Pomyślnie ukończ kurs wprowadzający Dublin Port Pass

Krok drugi

Złóż wniosek o przepustkę

Kursy wprowadzające Dublin Port Pass (DPP) zostały opracowane w ramach bezpieczeństwa zapewnianego przez firmę Dublin Port Company. Użytkownicy portu są zobowiązani do ukończenia odpowiedniego modułu szkoleniowego Dublin Port Pass, aby uzyskać dostęp do obszarów* w obrębie portu w Dublinie oznaczonych jako zastrzeżone. Pomyślne ukończenie kursu Dublin Port Pass uprawnia do ubiegania się o przepustkę do portu w Dublinie. Przepustka ta umożliwi dostęp do obszarów, dla których wnioskujący ukończył szkolenie wprowadzające.

Osoby już posiadające przepustki: Nie muszą wykonywać kroku drugiego, a ich dostęp zostanie automatycznie zaktualizowany dla odpowiedniego obszaru po pomyślnym ukończeniu wprowadzenia online.

Przejście tego dwuetapowego procesu bezpieczeństwa nie wiąże się z żadnymi kosztami, jednak za wymianę przepustki pobierana jest opłata w wysokości 20 euro. Ma zastosowanie do okresu 2022/2023.

Gdzie znajduje się Common User Area?

Common User Area to następujące tereny po północnej stronie portu, dostępne z Alexandra Road:

 • Alexandra Quay East — znajdują się w nim trzy opcjonalne miejsca cumowania (38, 39 i 40)

 • Ocean Pier (Alexandra Basin East) — ma sześć czynnych wielozadaniowych miejsc cumowania (32–37) oraz dwie czynne rampy Ro-Ro.

 • Alexandra Quay West — ma cztery czynne miejsca cumowania (28–31) i jedną czynną rampę Ro-Ro

Ponadto po południowej stronie portu znajdują się dwa czynne miejsca cumowania (46–47) zwane potocznie Coal Quay.

 *Uwaga:

 Firma Dublin Port Company (DPC) zarządza dostępem do: Nr 1 i 2 Branch Road South oraz South Port Common User Area

 Firma Doyle Shipping Group (DSG) zarządza dostępem do: Nr 3 i 4 Branch Road South — terminal kontenerowy Alexandra Quay

 

KROK PIERWSZY: Dublin Port Pass wprowadzenie

Kurs wprowadzający Dublin Port Pass jest prowadzony za pośrednictwem oprogramowania platformy Flex Manager, a jego ukończenie zajmuje około 30 minut:

 • KLIKNIJ ZAREJESTRUJ TERAZ – przycisk poniżej
 • WYBIERZ obszar portu w Dublinie, do którego potrzebujesz dostępu*
 • UKOŃCZ proces rejestracji — imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
 • POTWIERDŹ swoją tożsamość za pomocą zdjęcia — używając urządzenia wyposażonego w aparat, np. kamery internetowej, laptopa, smartfona, tabletu
 • OBEJRZYJ film wprowadzający — zapoznaj się z zagrożeniami i wymaganiami dotyczącymi BHP i ochrony środowiska
 • ODPOWIEDZ na pytania wielokrotnego wyboru — niektóre z nich są obowiązkowe do zaliczenia 
 • OSIĄGNIJ wynik minimum 80%, aby zaliczyć
 • KONTYNUUJ to kroku drugiego i złóż wniosek o nową przepustkę

Wszyscy użytkownicy portu są zobowiązani do ponownego przystąpienia do kursu wprowadzającego Dublin Port Pass co cztery lata. Jest to obowiązkowy wymóg mający na celu zapewnienie spójności i aktualności standardów szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w porcie dla wszystkich posiadaczy przepustek.

 

PRZYSTĄP DO KURSU WPROWADZAJĄCEGO DUBLIN PORT PASS

 

KROK DRUGI: WNIOSEK O WYDANIE PRZEPUSTKI

Po pomyślnym ukończeniu kroku pierwszego użytkownicy portu są upoważnieni do złożenia wniosku o wydanie przepustki.

Osoby już posiadające przepustki: Dostęp zostanie automatycznie zaktualizowany dla odpowiedniego obszaru po pomyślnym ukończeniu wprowadzenia online.

Osoby wnioskujące o wydanie przepustki: Złóż wniosek o przepustkę do obszaru, do którego potrzebujesz dostępu (patrz mapa):

 • KLIKNIJ ZŁÓŻ WNIOSEK TERAZ – przycisk poniżej
 • WYBIERZ obszar portu w Dublinie, do którego potrzebujesz dostępu*
 • WYPEŁNIJ formularz wniosku o wydanie przepustki
 • PRZEŚLIJ cyfrowe zdjęcie, stosując się do wytycznych dotyczących zdjęć
 • PRZEŚLIJ wniosek — gdy przepustka będzie gotowa, otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem
 • ODBIERZ przepustkę w odpowiedniej firmie*, przedstawiając ważny dokument tożsamości ze zdjęciem w postaci ważnego paszportu lub irlandzkiego/unijnego prawa jazdy

*Uwaga:

Firma Dublin Port Company (DPC) zarządza dostępem do: Nr 1 i 2 Branch Road South oraz South Port Common User Area

Firma Doyle Shipping Group (DSG) zarządza dostępem do: Nr 3 i 4 Branch Road South — terminal kontenerowy Alexandra Quay

 

ROZPOCZNIJ WYPEŁNIANIE WNIOSKU O WYDANIE PRZEPUSTKI

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA